Vizyonumuz

Bölgemizin ve ülkemizin sosyoekonomik gelişmesine ve “Yerli ve Milli Üretim” hareketine önemli katkı sağlayan, ortağımız olan üniversiteler başta olmak üzere üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarına ve inovasyon ekosistemindeki tüm aktörlere değer katan, uluslararası üne sahip bir TTO olmaktır.


Misyonumuz

Bilginin ürüne ve teknolojiye dönüştürülerek ekonomiye katma değer kazandırılması sürecinde ilgili aktörler arasında arayüz görevi yaparak etkin bir Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ortamı oluşturulması, bilginin ekononomiye kazandırılması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, hedef kitlemizin destek ve teşviklerden üst düzeyde yararlanması, teknolojik bilginin korumaya alınarak zengin bir FSM portföyü oluşturulması, mevcut portföyün verimli biçimde ticarileştirilmesi ve yönetilmesidir.

 


WhatsApp chat